Creating a Stellar Value Proposition

On June 13, 2016, OFICINA an initiative of Open Society Foundation of Albania and Harry Fultz Institute in collaboration with Swisscontact SECO Entrepreneur Programme hosted a seminar on the topic of: Creating a Stellar Value Proposition for your Target Market and Defining a Branded Message in the Era of Meaningful Experiences. Facilitated by: Tracy Sparks, DMBA Innovation and Strategy Designer and an expert with years of experience in designing businesses for growth.

This was the kick off of the Train the Trainer program – a four parts series. Train the Trainer program focuses on assessing and improving the business model of start up accelerators in order to support and enhance the readiness of entrepreneurs to start and grow a business.  The participants got introduced to design thinking as a global framework for business, product and service development that meets customers needs and drives business success. Woven in the training were experiential exercises that promoted the development of company culture and identifying a common language of shared company.

 

 

 

 
Starton Akseleratori i Biznesit

Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA

Çfarë është OFIÇINA?
OFIÇINA është një iniciativë strategjike në mbështetje të tranzicionit shqiptar drejt një ekonomie të bazuar në dije. Misioni i saj është investimi në zhvillimin e një industrie të re të teknologjisë, në mënyrë që të formësohet një qendër rajonale dhe një përqëndrim kompanish të ndërlidhura midis tyre të cilat bashkëpunojnë dhe nxisin njëkohësisht konkurencën. OFIÇINA mbështet sipërmarrësit e rinj të zhvillohen duke sjellë teknologji dhe biznese komercialisht të qëndrueshme në tregun lokal dhe atë global, si dhe kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjtë. OFIÇINA është një projekt i përbashkët i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqiperinë dhe Institutit Harry T. Fultz.

Si funksionon OFIÇINA? Faza e parë – Aplikimet
15 aplikimet me të mira do të përzgjidhen për të kaluar në një fazë të dytë prezantimi përpara një paneli ekspertësh. Fituesit e fazës së prezantimit do të fitojnë të drejtën për tu përfshirë në programin e akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ofron programi i akselerimit OFIÇINA? Faza e dytë – Akselerimi
Për të gjithë fituesit e programit OFIÇINA do të ofrohen ambiente pune për të zhvilluar biznesin e nisur. OFIÇINA gjithashtu do të ofrojë një program të strukturuar mentorimi nga sipërmarrës të suksesshëm, trajnime në fushën e të bërit biznes, mundësinë e pjesëmarrjes në eventet e ndryshme që do të zhvillohen pranë OFIÇINA-s, si dhe takime të drejtpërdrejta me investitorë potencialë.

Ju Pyesni – OFIÇINA Përgjigjet

Kur mund të aplikoj?
Procesi i aplikimit hapet në datën 17/05/2016 dhe do të vazhdojë të jetë i hapur deri në datën 25/06/2016.

A duhet të kem një grup pune apo mund të aplikoj edhe si individ?
Preferohet që grupi të jetë i krijuar përpara se ju të paraqisni kërkesën tuaj për aplikim, por gjithsesi nuk do të përjashtohen aplikimet nga sipërmarrës individual, për sa kohë që ata do të jenë të përkushtuar për të ndërtuar një grup pune gjatë programit të akselerimit. Rekrutimi i individëve të aftë përbën sfidë, por ngritja e një grupi pune do të lehtësonte ndërtimin e një biznesi të qëndrueshem dhe të suksesshëm.

A është kusht që sipërmarrja të jetë e orientuar në fushën e teknologjisë së informacionit?
JO domosdoshmërisht. Programi OFIÇINA është ndërtuar për të nxitur iniciativat sipërmarrëse. Edhe pse preferohen iniciativa në fushën e teknologjisë së informacionit, çdo ide inovatore është e mirëpritur. Ne ju këshillojmë fuqimisht për të aplikuar, pasi programi ka shumë për të ofruar.

A është ky program vetëm për studentët?
JO detyrimisht. OFIÇINA është në mbështetje të të gjitha grupeve të cilët kanë filluar tashmë të zhvillojnë idetë e tyre dhe kanë përkushtimin, energjinë dhe kohën e nevojshme për të ndjekur programin e akseleratorit OFIÇINA.

A mund të marr pjesë nëse jam në një marrëdhënie pune apo jam duke ndjekur studimet?
Sigurisht që PO. Programi OFIÇINA do të përpiqet t`iu përshtatetnevojave tuaja, gjithsesi duhet të keni parasysh që shumica e veprimtarive do të zhvillohen gjatë ditës dhe nuk do të mund të përsëriten në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme për punën tuaj që ju të merrni pjesë në aktivitetet e programit të akseleratorit OFIÇINA.
A pranon OFIÇINA aplikantë të cilët vijnë jo nga Tirana?
Patjetër që PO. Akseleratori OFIÇINA mirëpret dhe inkurajon aplikantë nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni.

A duhet që të gjithë anëtarët e grupit tim të jenë shqiptarë?
Absolutisht JO. Gjithsesi, për lehtësi komunikimi preferohet të paktën një anëtar i grupit të komunikojë gjuhën shqipe.

A ka një tarifë për të marrë pjesë në programin e akselerimit OFIÇINA?
JO, nuk ka asnjë tarifë për të marrë pjesë në programin OFIÇINA. Mentorët dhe bashkëpunëtorët tanë do të ofrojnë shërbimet e tyre pa pagesë pasi ata besojnë në misionin dhe filozofinë e programit të akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ndodh në rast se përzgjidhem por nuk mund të marr pjesë në program për një javë ose më shumë?
Të gjitha aktivitetet në programin e akseleratorit janë të ndërlidhura dhe kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e biznesit tuaj. Megjithatë, në situata dhe rrethana të veçanta të cilat do ta bënin të pa mundur praninë tuaj, kërkohet njoftimi paraprakisht i stafit të OFIÇINA-s në mënyrë që të vlerësohet mundësia për t`iu përshtatur nevojave.

A merr OFIÇINA një pjesë të kapitalit nga bizneset e regjistruara për programin e akselerimit?
Per këtë thirrje OFIÇINA nuk merr asnjë kapital për ofrimin e paketës së shërbimeve për të gjitha grupet, ku përfshihen shërbimet ligjore dhe mbështetëse, ekspertët e nivelit të lartë si konsulentë, programet software, aktivitetet sociale, hapësirat për zyrë, ambientet e takimeve, dhe shumë më tepër.

A do të përfitoj unë fonde në fund të programit të akseleratorit, në DEMO DAY?
OFIÇINA do t’iu ofrojë mundësinë për të prezantuar biznesin përpara investitorëve, por nuk garanton përfitimin e fondeve nga investitorët. Ajo çfarë mund të bëjmë me siguri për ju është përgatitja nëpërmjet praktikave dhe udhëzimeve të ekspertëve më të mira në këtë fushë, për të bërë një prezantim të shkëlqyer përpara investitorëve.

Çfarë ndodh nëse në fund të programit nuk do të kem një biznes të suksesshëm?
Nëse në fund të programit të akselerimit, biznesi juaj nuk do të jetë i ‘suksesshëm’, ju sigurojmë se do të fitoni një besim më të lartë në vetvete dhe do të jeni të pajisur me njohuri të vlefshme në të bërit biznes dhe një pamje më të qartë në iniciativat e ardhshme si sipërmarrës. Dështimi nuk është alternativë për sukses, ai është diçka që duhet të shmanget, gjithashtu është një pengesë e përkohshme për t`iu drejtuar në një rrugëtim më të madh dhe të rëndësishëm.

 

Si mund të aplikoj për programin e akselerimit OFIÇINA?

Fillimisht duhet të navigoni në faqen zyrtarë të akseleratorit të biznesit OFIÇINA (www.oficina.al) dhe të klikoni në menunë APPLY. Bëni regjistrimin e profilit tuaj duke plotësuar formularin që do të shfaqet kur të klikoni në menunë REGISTER.
Pasi të keni përfunduar me regjistrimin e profilit tuaj, mund të logoheni brenda faqes te menuja LOGIN nëpërmjet e-mailit të regjistruar dhe fjalëkalimit të zgjedhur nga ju.
Hapi i dytë pas logimit është ai i krijimit të një Startup-i të ri duke klikuar te menuja MY STARTUPS dhe pastaj në linkun +Create a new Startup. Ju lutem plotësoni formularin i cili do t`iu shfaqet në ekran.
Pasi të keni përfunduar me regjistrimin e Startup-it tuaj ju mund ta plotësoni edhe me pjestarë të tjerë në startup duke klikuar te startup-i juaj tek butoni ADD MEMBER (Pjestaret e tjere duhet gjithashtu te kene regjistruar profilin e tyre ne faqe.
Pasi të keni përfunduar me plotësimin e plotë të Startup-it, ju mund te aplikoni për programin e akselerimit OFIÇINA duke klikuar tek opsioni APPLY dhe duke plotësuar formularin që do t`iu shfaqet.
Vini re: Ju mund të ruani ndryshimet e realizuara në formatin e aplikimit duke klikuar në butonin SAVE DRAFT dhe mund të riktheheni përsëri për të bërë ndryshimet e dëshiruara duke klikuar tek opsioni VIEW MY SAVED DRAFT APPLICATIONS. Pasi të siguroheni që e keni plotësuar formularin në mënyrë të rregullt klikoni mbi butonin SUBMIT dhe aplikimi juaj do të dërgohet për vlerësim.

 

Për informacione të mëtejshme, ju lutem na kontaktoni në: info@oficina.al
Startup Live Tirana

On the weekend from the 20th of May to the 22nd of May 2016 Tirana will transform once more into the center of the Albanian start-up scene. With the 5th edition of Startup Live (SUL) in Tirana, clever talents with business ideas, founders, start-ups or those that are simply interested in new ideas gain once more a unique opportunity to get inspired and to transform great ideas into actual businesses. For 3 days early business concepts get presented, developed further and significantly improved with the support of experienced coaches and successful entrepreneurs. And finally the best: On the last day teams get the chance to present their project in front of a high-quality jury consisting of founders and investors.

At Startup Live the name says it all. In a very inspiring atmosphere, participants dive into the world of entrepreneurship. They work until late in the night, network with important business representatives and prove themselves in front of investors. There is rarely any other event format closer to the real life of founders than this one. Teams find everything they need on one place. Furthermore, one feature in contrast to many other start-up event formats is that not everyone who wants to actively participate in the event needs his or her own business idea. Even without your own idea you can take part, join a team and support it, learn a lot and scent the start-up air.

The goal of the event is to motivate participants to develop their ideas and actually realize them.

LEARN FROM THE BEST

Belief in yourself, give your business idea the chance to become something big and take part at the 5th Startup Live event in Tirana from the 20th of May until the 22nd of May. Tickets are available on the website starting at 10 Euros – there will also be ticket specials from time to time.

Further information and event updates are
available at http://startuplive.org/events/tirana-5/
and on Facebook https://www.facebook.com/events/1118375728186504/
Startup Live Tirana:

 

 
ICT Awards

Të dashur miq, nxënës, studentë, programues, adhurues të IT-së,

Dëshirojmë që të ndajmë me ju lajmin për garën mbarëkombëtare të ICT-së Albanian ICT Awards si dhe t’ju inkurajojmë të merrni pjesë në këtë garë.
Aplikimet janë të hapura deri më 31 Mars 2016 dhe mund të nominoni qoftë një person të talentuar që njihni më mire apo të kandidoni drejtpërdrejtë me projektin tuaj në 7 kategoritë e ndryshme të cilat mund ti gjeni këtu www.ictawards.org.

ICT Awards ne bashkepunim me Institutin “Hary Fulltz” dhe “Ofiçina” organizojne Workshop me disa nxenes dhe studente te shkollave te mesme me date 18 Mars 2016
Vendi: Instituti “Harry Fultz” ora 18:00

Për të mësuar më shumë mbi kategoritë e konkurimit, ju mund të shkarkoni broshurë informative në vijim në të cilën do të gjeni informacione të detajuara.
http://ictawards.org/2015/wp-content/uploads/information/AlbanianICTAwards-IV-Alb.pdf

Sistemi shpërblyes i këtij evenimenti realizohet përmes një përzgjedhje të paanshme dhe rigoroze të aplikacioneve të pranuara – përzgjedhje e realizuar nga një juri e kualitetit superior, bazuar në kritere të veçanta etike dhe profesionale të vlerësimit – një ekip vlerësues i përbërë nga personazhet më të spikatura të TIK-ut Shqiptar, e pajisur me njohuri dhe vlera superiore të fushës respektive.

Juria do të funksionojë e pavarur, e pandikuar dhe në mënyrë strikte, e bazuar në vlerësimet e kritereve të vendosura profesionale.

Nxitoni të aplikoni Afati I fundit: 31 Mars 2016

INFO:
www.ictawards.org
https://www.facebook.com/ictawards.org/
https://www.youtube.com/user/ICTSMEDIA
https://twitter.com/awardsict
OECD TRIPLE HELIX COMPETITION IN ALBANIA

OECD Triple Helix Competition in Albania

Final Project Presentations and Awards Ceremony

 Innovation – Partnership – Triple Helix

 

Would you like to know more about the most innovative ideas and project of Albania? Then come and join us for the final event and awards ceremony of the OECD Triple Helix Competition in Albania on the 9th of February!

Did you know that companies’ productivity increases by 43% after introducing a new product, and by up to 67% after an organisational or marketing innovation?

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) South East Europe Regional Programme is organising a final ceremony event of the Triple Helix Competition in Albania, with presentation of the best innovative projects and a networking buffet to exchange views and ideas. Launched in 2015, the Competition was a breakthrough for the Albanian innovation eco-system where more than 25 representatives of private, public and academic institutions got together, developed ideas and partnership models and the OECD supported their initiatives! Come and learn about some of them!

Coming to the event would provide government officials, academics, donors and private sector representatives with the opportunity to learn about the latest innovative ideas currently being developed in Albania. Shortlisted applicants of the Competition, along with their partners, will be presenting their idea and give birth to innovative projects through consortia of business, academia and public sector actors. Through this project the OECD aims to support the Albanian Government in creating an environment conducive to business-academia-government co-operation for innovation development, the Albanian companies realise and reap the benefits of knowledge commercialisation and the Albanian academia fully exploit its research potential.

When:        Tuesday, 9th of February 2016 at 13:00

Where:     Harry Fultz Institute, Tirana

We would be glad to have you participating in our event, listening to the views of the Competition participants and contrasting them with your own ones! Further information on the project and details regarding the best applications can be found in the Draft Agenda.

Do not hesitate to contact Mr. Panagiotis Barkas / Panajot Barka (Panagiotis.Barkas@oecd.org) for any further enquiry.

We look forward to meeting you in Tirana!

Partners in the Competition:   

Ministria e ekonomise AIDA LOGO
Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship of Albania

Albanian Investment Development Agency

Organising Partners:

Untitled-1  htf_logo_dropshadow OSFA LOGO

OFIÇINA

Entrepreneurship & Innovation Lab

Harry Fultz Institute

Open Society Foundation for Albania

 

 

Co-funded by the European Union

 

OECD Triple Helix Competition Awards Albania AGENDA

 

 

 

 

 
Startup Grind Tirana

On 28 Jan 2016, OFICINA – Entrepreneurship and Innovation Lab, and Startup Grind,  are proud to organize the next Startup Grind event at Harry Fultz School . Event host: Mr.Gazmend Haxhia

Startup Grind is a global startup community designed to educate, inspire, and connect entrepreneurs. We aim to build a connected network of vibrant startup communities to help fuel innovation, economic growth and prosperity at the local level.

Each month we welcome an amazing speaker who shares their story with our community and tells us what worked, what didn’t, and what they’ll do differently next time.

They talk about the rough times and the celebrations. It’s an amazing opportunity to learn from the best, network with other members of the startup community, and improve your chances of entrepreneurial success.

28 Jan 2016

Gazmend Haxhia

Gazmend Haxhia, President of A.S.G Group, is a parallel entrepreneur, which founded eleven companies, and currently manages six of them.

A graduate of Tirana University, he obtained a master’s Degree from Columbia University in Business and International Relations, and continued with further business education at IEDC Slovenia, INSEAD Business School in France, Harvard University in the USA, London Business School in the UK.

Momentarily, he is an active owner and shareholder of OPEL Noshi, Avis Rent-A Car-Albania, Budget Rent A Car Albania, Albania Experience (an events management and travel company), Polis University, and is actively pursuing entrepreneurial opportunities in Albania and the region. He is a promoter of Entrepreneurship in Albania and beyond and is currently lecturing at IEDC Business School in Slovenia, Polis University and Tirana University the subjects of “Leadership” and “Entrepreneurship”. He has been a speaker on ‘Leadership and Entrepreneurship’ in numerous events in Albania and the world.

He is an active member of Young Presidents Organization (YPO) since 2008, and in the same year he has been selected as a Young Global Leader of the Davos World Economic Summit. He serves on numerous Boards, including serving as a Board member of the American University in Kosovo, Business Advisory Council (BAC) and on the Board of CEEMAN (Central Eastern Management Schools Association), and has served in the past as a board member of the advisory board of BKT. He is living in Tirana Albania with his family and has two children.

Venue:

Instituti Harry T. Fultz, Street Asim Vokshi, Tirana Albania

Venue Partner

Untitled-1

ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION LAB

Agenda:

17:30 Networking and Food

18:30 Fireside Chat

19:30 Networking

http://startupgrind.al/
“THINK” TIRANA

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Selanikut ftojnë nxënës të shkollave të mesme (klasat e 11 dhe 12), të regjistrohen për të marrë pjesë në workshopet/seminaret mësimore të organizuara nga Univeristeti Amerikan i Selanikut, në datë 3 Dhjetor 2015, në ambientet e “OFICINA – Shkolla “Harry Fultz”, në orarin 12:00 – 15:00.

Mund të zgjidhni ndërmjet dy workshopeve :

1-Computer Science Workshop:

Creating Mobile Apps Using App Inventor

2-Business Workshop:

Advertising and Promotion in Social Media

Seminaret do të zhvillohen në gjuhën angleze, dhe do të drejtohen nga profesorë të ardhur nga Universiteti Amerikan i Selanikut.

Për më shumë detaje dhe për tu regjistruar për pjesëmarrje klikoni këtu.

Për çdo paqartësi mund të na shkruani në adresën bursa@osfa.al

Foto nga aktiviteti
“Mozilla Academy” at Harry Fultz School

 

OFICINA – Entrepreneurship and Innovation Lab, and Mozilla Albania part of Open Labs, are organizing “Mozilla Academy” at Harry Fultz School. Mozilla Albania will present the newest web technologies with focus on Firefox OS created by Mozilla, and Webmaker a curricular campaign of Mozilla to develop the programing knowledge of youngsters.

Participants will also get information on how to join Mozilla and how its community works.

November 7, 2015 10:00

www.oficina.al

www.openlabs.cc
“Mozilla Academy” në shkollën Harry Fultz

OFICINA programi i ri që nxit sipërmarrjen. dhe Mozilla Albania, pjesë e organizatës Open Labs, organizon aktivitetin e rradhës në kuadër të fushatës edukuese rreth programimit dhe dijeve në web “Mozilla Academy”. Këtë herë skuadra e Mozilla Academy do të ndalen në shkollën Harry Fultz, ku do të prezantojnë teknologjitë më të reja të web-it, me një fokus në Firefox OS, sistemit operativ të krijuar nga Mozilla, i dhe Webmaker, fushatës kurikulare të Mozilla për të rritur dijet e programimit të të rinjtë. Gjithashtu, të gjithë pjesëmarrësit e interesuar do të njihen me mënyrat për t’u bërë pjesë e Mozilla-s dhe se si funksionon komuniteti.

7 Nëntor, 2015  10:00
www.oficina.al

www.openlabs.cc
With Open Lab | WikiSchool

A series of  presentations and hands on workshops on MediaWiki, Wikipedia, WikiCommons with OPEN LABS Organisation