Creative Business Cup Albania

Marin
Barleti University and Oficina are
really happy to announce that Creative Business Cup Albania finals are finally
here! 

Applications for startups for this year’s event are OPEN . Startups have the OPPORTUNITY to apply for pitching competition till 7th of April ! 

This year event will take place @OFICINA Tirana and only 25 ideas will have the opportunity to pitch in front of a selected jury!

Startups
that will be selected will have the oportunity to :

 • Participate in Creative Business Cup Competition to win 5000 Euro prize
 • Attend Creative Business Cup Finals in Copenhagen and pitch in front of 200+ investors
 • Meet 1on1 with local and global investors
 • 2nd and 3rd place prizes will be decided by our selected jury on the 13th of April
 • Expose your product to innovation seeking crowd

More benefits of attending this competition are found here.

For more contact us at info@oficina.al / info@umb.edu.al
MY-GATEWAY is selecting 22 startups to participate in the 2018 Startup Europe Summit!

Ready, set, get your ticket to Sofia!

MY-GATEWAY is selecting 22 startups to participate in the 2018 Startup Europe Summit!

Will you be the lucky one?

What is in it for you?

Get inspired by the latest buzz from high profile EU and Tech Leaders, connect with leading businesses and investors, and seal the deal! Startup Europe Summit is your gateway to boosting your startup:

 • workshops on access to EU funding, as well as VC and BA;
 • Get inspired from leading tech stars and EU policymakers
 • Discover new funding opportunities;
 • Strong focus on Central and Eastern Europe and Western Balkans regions.   

What do you need to do?

Send in a:

 • pitch deck
 • a short motivation on why you would like to attend the Summit (no longer than a tweet!)
 • high – quality logo of your startup
 • your startup website
 • your startup stage
 • startup social media

and do tell us who of your team would be attending!

Provide us with name, surname, email, phone number J

And just because we’d like to know how you learnt about this open call, let us know where you have learnt about us!

Deadline: Submit your application by 29th of October, 12:00 CET (13:00 CEST).

How will you be selected?

The 22 startups will be selected based on:

 • high potential for growth, so they can benefit from attending the Summit;
 • advanced phase of development of their idea, have an existing prototype and/or viable business plan;
 • having a unique idea that differs from the rest of the competition.

Who will select the winners?

The judges will be the members of the Central and Eastern European Network and the Western Balkan Network.

When will you find out if you have been selected?

A final decision will be made on the 30th of October, and you will receive a confirmation email on 31st October.

Everything you need to know about the Startup Europe Summit agenda is this way.

Note: Travelling costs for the winning startups will be reimbursed.

Send an email to this address: coordinator@mygatewayproject.eu

with this subject line: SES: Application (startup name)

send this information :

 • pitchdeck
 • high quality logo
 • startup website
 • startup stage
 • startup social media
 • who of your team would be attending: name, surname, email, phone number
 • tell us how you found out about this open call

Good luck!

 
Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA 2018

Are you a STARTUP?

The day has finally come: the application for our next Acceleration Program is now open!

Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA 2018

Për të gjithë të rinjtë që duan të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit, hapet thirrja për aplikime në programin e akselerimit OFICINA 2018.

Je një Startup i ri, ke një produkt/shërbim inovator dhe të nevojitet një ndihmë e specializuar për të krijuar biznesin tënd të ri?

Atëherë, apliko për programin e akselerimit OFIÇINA duke plotësuar formularin online tek www.OFICINA.al

Programi i akselerimit OFIÇINA fokusohet në nxitjen dhe mbështetjen e iniciativave sipërmarrëse inovatore. Për një periudhe 6 mujore Startupet e përzgjedhura do të punojnë  ngushtësisht me stafin e qendrës OFICINA me qëllim arritjen e objektivave të tyre të biznesit, për një zhvillim sa më të shpejtë dhe të qendrueshëm. Përmes një kombinimi të mirë strukturuar workshop-esh, sesioneve të mentorimit, ekspertizave ligjore, financiare, menaxheriale si dhe mundësi angazhimi në aktivitete të ndryshme në fushën e teknologjisë dhe sipërmarrjes, themeluesit e startup-eve do të kristalizojnë idetë dhe planet e tyre të biznesit, do të krijojnë modelin e biznesit si dhe do të kenë finalizuar një produkt të testuar gati për tu lancuar në treg.

Në përfundim të programit të akselerimit, Startup-eve më të mira do t’u ofrohet mundësia për investime të drejtpërdrejta me qëllim zhvillimin më tej të biznesit të tyre.

Si funksionon OFIÇINA?

Faza e parë – Aplikimet

15 aplikimet më të mira do të përzgjidhen për të kaluar në një fazë të dytë prezantimi përpara një paneli ekspertësh. Fituesit e fazës së prezantimit do të fitojnë të drejtën për tu përfshirë në programin e akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ofron programi i akselerimit OFIÇINA? Faza e dytë – Akselerimi

Të gjithë fituesit e programit OFIÇINA do të kenë mundësinë të punojnë ngushtësisht me stafin e qendrës OFICINA, i përbër nga ekspertë lokal dhe ndërkombëtar, në ambiente pune kreative për të zhvilluar biznesin e nisur. Si pjesë e programit të akselerimit OFIÇINA 2018 fituesit do të jenë të përfshirë në një program intensiv trajnimesh në fushën e të bërit biznes, ekspertiza mbi Startup-in që ata drejtojnë në fushat ligjore, financiare, menaxheriale. Pjesmarrësit do të kenë mundësinë të mentorohen nga sipërmarrës të suksesshëm të programit. Gjithashtu ata do të jenë pjesë e jetës sociale si dhe në eventet e ndryshme që do të zhvillohen pranë OFIÇINA-s.

Questions

Ju Pyesni – OFIÇINA Përgjigjet

Kur mund të aplikoj?
Procesi i aplikimit do të vazhdojë të jetë i hapur deri në datën 30 Nentor 2018.

A duhet të kem një grup pune apo mund të aplikoj edhe si individ?
Preferohet që grupi të jetë i krijuar përpara se ju të paraqisni kërkesën tuaj për aplikim, por gjithsesi nuk do të përjashtohen aplikimet nga sipërmarrës individual, për sa kohë që ata do të jenë të përkushtuar për të ndërtuar një grup pune gjatë programit të akselerimit. Rekrutimi i individëve të aftë përbën sfidë, por ngritja e një grupi pune do të lehtësonte ndërtimin e një biznesi të qëndrueshem dhe të suksesshëm.

A është kusht që sipërmarrja të jetë e orientuar në fushën e teknologjisë së informacionit?
Jo domosdoshmërisht. Programi OFIÇINA është ndërtuar për të nxitur iniciativat sipërmarrëse. Edhe pse preferohen iniciativa në fushën e teknologjisë së informacionit, çdo ide inovatore është e mirëpritur. Ne ju këshillojmë fuqimisht për të aplikuar, pasi programi ka shumë për të ofruar.

A është ky program vetëm për studentët?
JO detyrimisht. OFIÇINA është në mbështetje të të gjitha grupeve të cilët kanë filluar tashmë të zhvillojnë idetë e tyre dhe kanë përkushtimin, energjinë dhe kohën e nevojshme për të ndjekur programin e akseleratorit OFIÇINA.

A mund të marr pjesë nëse jam në një marrëdhënie pune apo jam duke ndjekur studimet?
Sigurisht që PO. Programi OFIÇINA do të përpiqet t`iu përshtatetnevojave tuaja, gjithsesi duhet të keni parasysh që shumica e veprimtarive do të zhvillohen gjatë ditës dhe nuk do të mund të përsëriten në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme për punën tuaj që ju të merrni pjesë në aktivitetet e programit të akseleratorit OFIÇINA.

A pranon OFIÇINA aplikantë të cilët vijnë jo nga Tirana?
Patjetër që PO. Akseleratori OFIÇINA mirëpret dhe inkurajon aplikantë nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni.

A duhet që të gjithë anëtarët e grupit tim të jenë shqiptarë?
Absolutisht JO. Gjithsesi, për lehtësi komunikimi preferohet të paktën një anëtar i grupit të komunikojë gjuhën shqipe.

A ka një tarifë për të marrë pjesë në programin e akselerimit OFIÇINA?
JO, nuk ka asnjë tarifë për të marrë pjesë në programin OFIÇINA. Mentorët dhe bashkëpunëtorët tanë do të ofrojnë shërbimet e tyre pa pagesë pasi ata besojnë në misionin dhe filozofinë e programit të akselerimit OFIÇINA.

A është i domosdoshëm plotesimi i formularit në gjuhën angleze?
Jo domosdoshmerisht. Formulari mund të plotesohet edhe ne gjuhen shqipe por është e këshillueshme që pjestarët e Startup-it të kenë njohuri të gjuhës angleze pasi kjo do të lehtësonte integrimin me ekspertët e huaj që ofron programi.

Çfarë ndodh në rast se përzgjidhem por nuk mund të marr pjesë në program për një javë ose më shumë?
Të gjitha aktivitetet në programin e akseleratorit janë të ndërlidhura dhe kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e biznesit tuaj. Megjithatë, në situata dhe rrethana të veçanta të cilat do ta bënin të pamundur praninë tuaj, kërkohet njoftimi paraprakisht i stafit të OFIÇINA-s në mënyrë që të vlerësohet mundësia për t`iu përshtatur nevojave.

A merr OFIÇINA një pjesë të kapitalit nga bizneset e regjistruara për programin e akselerimit?
Per këtë thirrje OFIÇINA nuk merr asnjë kapital për ofrimin e paketës së shërbimeve për të gjitha grupet, ku përfshihen shërbimet ligjore dhe mbështetëse, ekspertët e nivelit të lartë si konsulentë, programet softëare, aktivitetet sociale, hapësirat për zyrë, ambientet e takimeve, dhe shumë më tepër.

A do të përfitoj unë fonde në fund të programit të akseleratorit, në DEMO DAY?
OFIÇINA do t’iu ofrojë mundësinë për të prezantuar biznesin përpara investitorëve, por nuk garanton përfitimin e fondeve nga investitorët. Ajo çfarë mund të bëjmë me siguri për ju është përgatitja nëpërmjet praktikave dhe udhëzimeve të ekspertëve më të mira në këtë fushë, për të bërë një prezantim të shkëlqyer përpara investitorëve.

Çfarë ndodh nëse në fund të programit nuk do të kem një biznes të suksesshëm?
Nëse në fund të programit të akselerimit, biznesi juaj nuk do të jetë i ‘suksesshëm’, ju sigurojmë se do të fitoni një besim më të lartë në vetvete dhe do të jeni të pajisur me njohuri të vlefshme në të bërit biznes dhe një pamje më të qartë në iniciativat e ardhshme si sipërmarrës. Dështimi nuk është alternativë për sukses, ai është diçka që duhet të shmanget, gjithashtu është një pengesë e përkohshme për t`iu drejtuar në një rrugëtim më të madh dhe të rëndësishëm.

apply
Validating and Customer Interviews

Thursday NOV 23 – 2017 at 6 PM to 8:30 PM  Location: OFICINA

This is a must attend workshop for everyone who wants to learn the basic tools in validating a business idea. Learn the fundamentals that every young entrepreneur should know when thinking about launching a startup

Hosted by: Kathleen Fritzsche and Erkens Gjini

Key Notes:

 • Intro to Testing
 • What is an MVP
 • Hypothesis Testing
 • Validating Learning
 • Empathy map
 • Right approach to customer interviews

 

Limited Seating: 25

Ticket Price : 500 ALL ( at the door)

Come and receive a free copy of the book “The MOM Test”

About the Host:
Kathleen Fritzsche, Startup Enthusiast and Specialist at Zoi

Kathleen Fritzsche is an experienced entrepreneur from Germany who has been involved in the startup community since 2010. That’s when she attended her first Startup Weekend. Since then, she has co-organized and facilitated many events in several countries, including Bosnia and Bulgaria. Kathleen co-founded StartUp Stuttgart in 2011, the main startup community in Southwest Germany, and Accelerate Stuttgart in 2012, with the vision to support early-stage startups in the region. Accelerate Stuttgart created and ran the first privately funded accelerator program in Stuttgart. Since September 2017, Kathleen is working as Specialist for Zoi in Berlin, a tech consulting firm with focus on public cloud infrastructure, AI and IoT. Kathleen is a travel and startup enthusiast, sometimes also writing for her own blog.

https://www.linkedin.com/in/kathleenfritzsche/
https://twitter.com/kathl_fritzsche

 

 

Tickets Available at: Eventbrite
What Foreign Investors Seek in Potential Startups – Todd Lemley

We’ll be exploring the mind of an investor:

– learning from failure

– what investors look for in a start-up

– wisdom and experience

 

Meet-up Format:

6:00-6:10pm – Welcome message from OFICINA

6:10-6:45pm – Chat with Todd Lemley

6:45-7:15pm – Q&A and networking

 

Limited seating – 35 seats

PLEASE SIGN UP HERE:

https://www.eventbrite.ie/e/what-foreign-investors-seek-in-potential-startups-todd-lemley-tickets-38621637357

 

A bit about Todd:

He is an invesor/entrepreneur with years of experience in start-up investing. He is also a member of Angelus Funding.

For more info, go to: https://www.bencolorado.org/todd-lemley
25 Years of Swiss presence in Albania

 

On September 13, 2017, a meet-up was organized by OFICINA, in collaboration with the Swiss Entrepreneurship Program, in connection with the celebration of 25 Years of Swiss presence in Albania.

Ambassador Raymund Furrer, Head of Economic Cooperation and Development at State Secretariat for Economic Affairs (SECO) met with representatives of the entrepreneurship ecosystem in Albania, including Erkens Gjini of Oficina accelerator, Shkelzen Marku of Yunus Social Business Balkans (investor) and Rafaela Rica (Iceberg Communications), representing mentors, as well as young startup founders linked to the Oficina Acceleration.

Jakob Modéer, the Regional Manager of Swiss Entrepreneurship program, presented the progress until now, and reflected on the key role that the participants have to play to build a strong community building in support of startups in Albania.

 
Open Source Conference Albania

OSCAL (Open Source Conference Albania) is the first annual conference in Albania organized to promote software freedom, open source software, free culture and open knowledge, a global movement that originally started more than 25 years ago.

The Conference will take place at 13 & 14 May 2017 in Tirana – OFICINA and will gather free libre open source technology users, developers, academics, governmental agencies and people who share the idea that software should be free and open for the local community and governments to develop and customize to its needs; that knowledge is a communal property and free and open to everyone.
Our mission is educating Albanian youth, and not only, on Free and Open Source Software, its ideology and the great community behind it.

Just like other successful regional conferences OSCAL provides a fertile ground to build and enhance networking within the tech community, both in the local region and worldwide by being used as a meeting point for a network of individuals and companies with the aim of sponsoring and initiating projects which benefit the people and taxpayers in Albania and which should also result in commercial benefits for the surrounding region.
The conference is supported and organized by Open Labs , the community that promotes free libre open source culture in Albania since 2012.

OSCAL: we are creating an open source ecosystem, and we want you to be part of the change!

Inspired and remixed from: sfk.flossk.org

 
Successful Entrepreneurs Should be Mentoring – Mr. Jeffrey Hoffman

 

Swisscontact SECO Entrepreneurship Program, on September 26th (Monday) 17:00h organizes an exclusive event for high profile business people at Rogner Hotel Tirana.

The guest star of this event will be Mr. Jeffrey Hoffman from the United States.

Jeffrey Hoffman is a successful entrepreneur and CEO of many well-known companies. Founder of several start-ups and manager of different ventures, including priceline.com, uBid.com, ColorJar etc. For more information you can visit his Linkedin Profile on https://www.linkedin.com/in/jeffhoff. His mission in Albania is to share his experience and personal benefits from mentoring, sharing experience and giving back to young entrepreneurs.

 

 

 
hub:raum Roadtrip – Tirana

hub:raum – innovation hub for startups set up by Deutsche Telekom – starts the journey in search for innovative startups around the Central and Eastern Europe with focus in three areas: Smart City, Logistics & Transportation and Omnichannel. Also startups from other areas and disruptive IoT makers are very welcome.

 

On September 23rd hub:raum in cooperation with Oficina will visit Oficina to hunt for promising young businesses which could participate in a new formula of well-known across Europe program – WARP Sprints and discuss how startups can benefit from the cooperation with Deutsche Telecom.

 

We invite you to our joint event – come, meet hub:raum and see what they can do for your startup from Smart City, Logistics & Transportation and Omnichannel areas (but you should also join us if you are from wide IoT, big data, cloud, mobile security, e-health areas).

 

Agenda:

18:15 Registration

18:30 Welcome word

18:35 hub:raum keynote by

18:50 Panel discussion – Telco vs Startups: a perfect fit or a bad clash?

19:30 Startups pitching

20:30 Wrap-Up

20:40+ Refreshments & networking

 

hub:raum offers mentoring, know-how, co-working space, direct access to hub:raum and Deutsche Telekom decision makers and over 150 million customers (smart money) with benefits you can get on the spot:

 • pre-selection to WARP Sprints
 • hub:raum partner deals (e.g. $5.000 in Amazon Web Services)
 • hub:raum mentoring & know-how
 • an access to the free office spaces in Krakow/Berlin/Tel-Aviv
 • invitation to the potential acceleration and seed-investment (up to 300.000 EUR)

 

Sign up, come and say hello to hub:raum – pitch your ideas and they can help you to be the next big thing!

 

Guests

 

fdebowski

Communication Manager and Scout at hub:raum Krakow – Deutsche Telekom’s Incubator and Accelerator for startups from Central and Eastern Europe. Speaker, judge and mentor in various startup initiatives such as Shift Split, Bitspiration and Startup Weekend. Lecturer on innovative business models at WSE University in Krakow.

Filip is working in startup/innovation industry for 7 years and has previously coordinated various technology meetups in Poland, created his m-health startup and run company specializing in training IT project managers.

 

 

 

iza

Izabela is responsible for coordinating new initiatives aimed at implementation of innovative  products and services offered by startups among T-Mobile B2B customers.

Focused on open innovation: partnerships with both grown-up and startups, new services monetization (virtual reality, omnichannel, retail, logistic), business and product development.

 

 

 

 

wojciech-pawlak

Wojciech deals with commercial deployments and establishing cooperation between startups and T-Mobile branches. If you want to commercialize or scale your solution – Wojciech can help you by finding business partner among T-Mobile units and key T-Mobile customers. Would you like to test your product with telecom and potential customers? Ask Wojciech for support. His role is to make the most of your cooperation with Deutsche Telekom.

 

 
Julien Coustaury – Coming to Albania to scout good teams with good ideas

On September 15, 2016 \ 17:30, OFICINA – Entrepreneurship and Innovation Lab, and Startup Grind Tirana,  are proud to host Julien Coustaury, a fantastic investor, founder, entrepreneur and CEO.

For all Founders and Startups, you have a chance to make a 3 Minute Pitch to Julien during the networking hours. You might get funded. 🙂

Reserve your ticket online, and become a featured attendee. (click the link below)

https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-tirana-presents-julien-coustaury-fil-rouge-capital#/

​—

Julien Coustaury is the Managing Parter of Fil Rouge Capital, and has over 20 years of relevant experience in manufacturing and services, much of it at CEO level. He has worked in more than 80 countries across five continents and participated in over $1.7bn of purchase, sale and financing transactions.

Julien is also the co-founder and entrepreneur in residence of ABC Accelerator in Slovenia and runs its VC arm ABC First Growth .

As part of the founding team of Double Recall, Julien attended Y Combinator batch of Summer 2011.

Julien has invested in more than 70 early stage ventures (startups), mainly focusing on B2C software with some hardware exception likeH20Pal, the first hydration tracker on the market.

Julien currently serves on the board of Symvaro, H20pal and Europronet . He holds a master’s Degree in Telecom engineering. Julien is an avid wakeboarder and never says no to a good glass of Bordeaux wine.

He is coming to Albania to scout good teams with good ideas.

final_oficina_logo_w   tirana_logo_square_white